Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Rekrutacja 2019/2020

Wydział Zamiejscowy w Świdnicy:

ul. Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica
Adres e-mail: swidnica@san.edu.pl
tel. 74 857-57-91

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

Świdnica: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie) powinni złożyć następujące dokumenty:
 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • formularz osobowy (zarządzanie, pedagogika)
 • zaświadczenie lekarskie (tylko przy rekrutacji na kierunek fizjoterapia)
 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty do wglądu
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły
 • kserokopia dowodu wpłaty za legitymacją studencką (17 zł)
 • kserokopia ukończenia szkoły średniej
Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:
 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis
 • wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)
 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)
 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • dowód osobisty do wglądu
 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły
 • kserokopia dowodu opłaty za legitymację studencką (17 zł)
rekrutacja online
Chcesz zrobić 2 dyplomy w 2 lata? czytaj więcej

Numery kont bankowych do wpłaty opłaty rejestracyjnej oraz za legitymację

Społeczna Akademia Nauk Łódź ul. Sienkiewicza 9, Łódź 90-113

BANK MILLENNIUM SA
O/Łódź
77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA
18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


Bardzo prosimy o umieszczanie w tytule przelewu:
 1. Imienia i nazwiska
 2. Miesiąca, za który została dokonana wpłata
 3. Numeru legitymacji LUB Kierunek i tryb studiów
 4. W przypadku opłaty rejestracyjnej bądź za legitymację studencką należy posługiwać się przykładem nr 2 (imię, nazwisko, wybrany kierunek,opłata rejestracyjna/za legitymację studencką)

  Przykład nr 1.: Jan Kowalski, Marzec 2011, 985651 LUB Jan Kowalski, Marzec 2011, Administracja I stopnia
  Przykład nr 2 : Imię i nazwisko, wybrany kierunek, opłata rejestracyjna/za legitymację studencką

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Świdnicy oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!