Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA OBRONĘ
 • Prace dyplomowe należy składać w dziekanacie 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.

 • Pracy nie należy oprawiać, kartki z pracą należy przedziurkować i przewiązać sznurkiem naturalnym (do pobrania w dziekanacie), spakować w białą teczkę.

 • Na stronie tytułowej pracy musi być adnotacja (praca przyjęta) i podpis promotora, wraz z datą iż zatwierdza przedkładaną pracę dyplomową. Uwaga – praca bez podpisu nie zostanie przyjęta.

 • Praca powinna być drukowana dwustronnie: 2 strony na arkusz (plik/drukuj/2 strony na arkusz).

Do Dziekanatu należy złożyć również:
 • Legitymację – jeśli student zagubił legitymacje to musi dostarczyć potwierdzenie wystawienia ogłoszenia w gazecie oraz wypełnić oświadczenie o zagubieniu legitymacji – dostępne w Dziekanacie;

 • Kartę obiegową, która potwierdza:

 • Rozliczenie z biblioteką,

 • Rozliczenie finansowe – potwierdza dziekanat

 • Zwrot legitymacji studenckiej – potwierdza dziekanat w momencie składania teczki.

 • 5 szt. zdjęć o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm podpisane ołówkiem (imię, nazwisko, numer albumu).

 • Płytę z wersją pracy w formacie WORD i PDF opisaną imieniem i nazwiskiem, numerem albumu i tytułem pracy oraz umieszczona w papierowej kopercie (koperta musi być opisana tak samo jak płyta). Załączniki do pracy należy zapisać w osobnym folderze. Istotne jest, aby na płycie znajdowała się praca włącznie ze stroną tytułową.

 • 2 oświadczenia o samodzielności pisania pracy (należy dołączyć jako ostatnia strona pracy + jedno luzem )

 • Karta egzaminacyjna ze wszystkimi wpisami.

Informujemy, iż do momentu złożenia dokumentów na obronę, należy uregulować wszystkie opłaty i dostarczyć dowody uiszczenia tych wpłat (przypominamy o konieczności uregulowania odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat).

Uwaga: opłatę administracyjną, opłatę za wydanie dyplomu oraz odsetki należy wpłacić na ogólne konto uczelni – nie na konto indywidualne!

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY W ROKU 2018:
 • czesne opłacone do miesiąca lipca włącznie (zgodnie z umową finansową obowiązującą na danym kierunku)

 • opłata administracyjna w wysokości 290 zł,

 • opłata za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł,

 • ewentualne odsetki za nieterminowe wpłaty

 • opłata za elektroniczną legitymację 17 zł (jeśli jeszcze nie została dokonana)

Wszystkie opłaty należy uregulować do dnia złożenia pracy.

Oznacza to, że na dzień złożenia pracy w Dziekanacie student zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty również za miesiąc lipiec, opłatę administracyjną, opłatę za wydanie dyplomu i ewentualne odsetki.

Przypominamy, że:
 • czesne należy wpłacać na indywidulany nr konta,

 • wszystkie inne opłaty należy przelewać na konto ogólne uczelni:

Numery kont:

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź

77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

 

PKO BP SA

18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Świdnicy oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!